^Powrót na górę
mod

Menu

Variety description and seed production

Pogoda

Darmowy licznik odwiedzin

Radius

LUCERNA MIESZAŃCOWA RADIUS

Charakterystyka odmiany

Wczesność, typ średniowczesna, trwała
Użytkowanie

uprawa jednogatunkowa,
mieszanki z innymi
trawami , łąki, pastwiska

Termin zbioru na nasiona I dekada września
Zimotrwałość bardzo dobra
Odporność na werticiliozę dobra
Odporność na raka koniczyny dobra

Odmiana pastewna

  • Odmiana o wyprostowanych łodygach, nie wylega.
  • Charakteryzuje się obfitym kwitnieniem i zwiększoną odpornością na okresowe chłody w fazie zawiązywania strąków, co zapobiega opadaniu zawiązków.
  • Plon nasion 4-5 dt/ha, istotnie wyższy niż u innych odmian lucerny.